Vladimir Iliev - Art Gallery

 

MONA
Skype Me™!
FOR ME

chess game

.

 

 

 
 

 

Заветът на Огюст Роден

 

Младежи,Вие които искате да сте служители на Красотата,ще бъдете зарадвани, може би,да намерите тук поуката от един дълъг опит.


 Обичайте предано големите майстори,които са ви предхождали.

 Поклонете се пред Фидий и Микеланджело.Възхищавайте се от божественото спкокойствие на единия,от мъчителноте неспокойствие на другия.Възхищението е като силно вино за благородни души.

 Пазете се обаче да подражавате на по-старите от вас.Като уважавате традицията, саумявате да различите това,коетотя съдържа като неизменно и вечно богатство: любовта към Природата и Искреността.Това са двете силни страсти на гените.Те всички обожаваха Природата и никога не лъжеха.Така традицията ви подава ключа,с помоща на които ще се измъкнете от рутината.Самата традиция ви препоръчва да се допитвате постоянно до действителността,но ви забранява да се починявате сляпо , на който и да било майстор.

 Нека Природата бъде ваша единственна богиня.

Имайте в нея пълна вяра.Знайте,че тя никога не е грозна и се спарайте да и бъдете верни.

 Всичко е прекрасно за художника,защото във всяко същество във всяко нещо неговият проникващ поглед открива характера,вътрешната истина,която прозира през формата.А тази истина е самата красота.Изучавайте добросъвестно:не ще пропуснете да намерите Красотата,защото ще срещнете Истината.

Работете с голяма упоритост.

 Вие,склуптори,укрепете в себе си чувството за дълбочина.Умът трудно свиква с това понятие.Той си представя ясно само повърхнините.За него е мъчно да си въобрази формите и в дълбочина.Там е обаче вавшата задача.

Преди всичко установете ясно големите плоскости на фигурате,които склупторирате. Подчертайте силно посоката,която давате на всяка част на тялото,на главата,на раменете,на таза,на крайниците.Изкуството изисква решителност.Чрез ясно очертани линии,които изтегляте в пространството,вие ще постигнете дълбочината. Когато вашите плоскости са установени,всичко е намерено.Статуята ви живее вече. Подробностите се раждат и се разпадат след това сами по себе си.

 Когато моделирате,не мислете никога за повърхноста,а за релефа.

 Нека вашият ум смята всяка повърхност като завършек на един обем,които я определя отвътре.Въобразявайте си формите като насочени към вас.Целият живот иде от един център,после израства,разкрива се целия отвътре навън.Също така в изящната склуптора се чувства винаги един могъщ вътрешен подтик.Това е тайната на античното изкуство.

 Вие,художници,наблюдавайте нещата също така в дълбочина.Гледайте например един портрет,рисуван от Рафаело-когато този майстор представя една фигура,той закръгля линиите на гърдите и така дава илюзията за третото измерение.

 У всички велики художници се чувства пространството.В представата за дълбочина е тяхната сила.

Помнете това:няма линии,има само обеми.Когато рисувате,не се занимавайте никога с контурите,а с релефа.Релефът управлява контурите.

 Ръботете без почивка.Трябва да се разсипете от работа.

Изкуството е само чувство.Но без познаване на обемите,на пропорциите,на боите, без навика на ръката най-важното – чувството е парализирано.Какво ще направи най-великият поет в една чужда страна,чийто език той не знае?Между новото поколение художници има много поети,които за нещастие отказват да се научат да говорят.И затова те само мънкат.Търпение!Не очаквайте вдъхновението.То не съществува.Единствените качества на художника са неговата мъдрост,внимание, искреност,воля.Изпълнявайте вашата работа като честни работници.

 Бъдете правдиви,младежи.Но това не значи:бъдете безсмислено точни.Има една лоша точност – точността на фотографа и отливането.Изкуството обаче започва с вътрешна истина.Нека всички ваши форми,всички ваши бои предават чувствата.

 Художникът,които се задоволява да измами очите и който послушно възпроизвежда ненужните подробности,не ще стане никога майстор.Ако вие сте посетили някое италианско campo santo /гробище/,забелязали сте,безсъмнено,с каква детинщина склупторите,натоварени да украсят гробовете,се силят да копират в своите статуи бродериите,дантелите плитките на косите.Те,може би са точни,но не са прави, защото не затрогват душата.

 Почти всички наши склуптори напомнят склупторите от италианските гробища.В паметниците по нашите пбществени места се виждат само рединготи,маси,табуретки, столове,машини,балони,телеграфи.Никаква вътрешна истина,значи никакво искуство.Отвръщавайте се на тази вехтошарница.

 Бъдете дълбоко,смело правдиви.Не се колебайте никога да изразите това,което чувствате,дори когато се намирате в противоречие с приетите схващания.Може би няма да ви разберат отначало.Но вашето усамотение няма да трае дълго.Приятелите ще доидат скоро при вас:защото това,което е дълбока истина за един човек,е също истина за всички останали.

 Но,никакви гримаси,никакво кривене,за да се привлече публиката.Само простота, само откровенност.

Най-хубавите сюжети се намират пред вас:те са тези,които познавате най-добре.

 Моят прескъп,велик Еужени Кариер,които ни напусна тъй рано,рисуваше гениално жена си и децата си.Достатъчно му беше да възпее майчината любов,за да стане велик.Майстори са тези,които гледата със собствените си очи това,което всички са видели,но които знаят да видят красотата там,където тя минава незабелязана от другите.

 Лошите художници си поставят винаги чужди очила.

 Най-важното е да се трогваш,да обичаш,да се надяваш,да тръпнеш,да живееш.Да бъдеш човек,преди да бъдеш художник.Истинското красноречие осмива красноречието,казваше Паскал.Истинското изкуство осмива изкуството.Аз отново вземам за примен Еужени Кариер.В изложбите най-често картините са само живописване: неговите изглеждаха сред другите като отворени прозорци към живота

 Вслушвайте се в истинските критици.Вие ще ги разпознаете лесно.Те са тия,които ще затвърдят у вас съмнението,с което сте обкръжени.Не се поддавайте на тези,които вашето съзнание не признава.

 Не се опасявайте от лъжливите критици.Те ще вдигнат приятелите ви.Ще ги накарат да размислят за симпатията,която имат към вас,и ще я прояваят още по-решително,когато узнаят причините за нея.

 Ако вашият талант е твърде нов,вие ще наброявате отначала малко привърженици,а ще имате цяла тълпа неприятели.Не се отчайвайте.Първите ще тъжествуват,понеже те знаят защо ви обичат;другите не знаят защо сте им омразен;първите са пристрастени към Истината и непрекъснатото и печелят привърженици,другите не проявяват усърдие да преодолеят едно погрешно мнение;първите са упорити, вторите са непостоянно.Победата на Истината е сигурна.

 Не губете времето си в създаване на светски или политически отношения.Вие ще видите много от вашите събратя,достигнали чрез интриги почести и богатство;но те не са истински худижници.Някои между тях обаче са твърде интелигентни и ако вие се заловитев борба с тях,ще изразходвате толкова време,колкото и те,с други думи – цялото ваше съществуване не ще остане тогава нито една минута,за да бъдете художници.Обичайте страстно вашето призвание.Нищо не е по-хубаво от него.То е много по-възвишено,отколкото обикновенният човек предполага.

 Художникът дава велик пример.

 Той обожава работата си.Неговата най-ценна награда е радоста от добре извършеното дело.Светът ще бъде щастлив,само когато всички хора ще имат душите на художници,с други думи,когато всеки с радост ще върши своето дело.

 Изкуството е освен това великолепен урок за искреност.Истинският художник изразява винаги това,което мисли,с риск да се сблъска с всички установени предрасъдаци.

 Така той учи на искреност другите.

 И тъй,представяте ли си какъв значителен напредък щеше да се постигне изведнъж, ако между хората цареше пълна искреност.

 Как скоро обществото би се освободило от всички грешки и престъпления и как бързо нашата земя бе се превърнала в рай.

 
.

CHESS

     Шахът вероятно е най-разпространената игра по света. Спортният шах има милиони почитатели. Интересна комбинация с жертва на фигура или решаването на шахматна задача доставят естетична наслада наравно с тази от живописно платно или песен. Шахът - игра и развлечение, спорт и изкуство, теория и практика - във всички негови аспекти е широко представен в Интернет.
...Here is what Benjamin Franklin said about Chess on 1779:

"The Game of Chess is not merely an idle amusement several very valuable qualities of the mind, useful in the course of human life, are to be acquired and strengthened by it, so as to become habits ready on all occasions for life is a kind of Chess, in which we have points to gain, and competition or adversaries to contend with, and in which there is a vast variety of good and ill events, that are, in some degree, the effect of prudence, or want of it. By playing at Chess then, we may learn:

First, Foresight...

Second, Circumspection...

Third, Caution...

And lastly, we learn by Chess the habit of not being discouraged by present bad appearances in the state of our affairs the habit of hoping for a favorable chance, and that of persevering in the secrets of resources."
 

 

     

 

 

----------------------------------------------

Check Google Page Rank